-  (ISBN: )


In het voorjaar van 2022 verschijnt begin januari een tweetalige uitgave van Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus en in april de vertaling van Gare d’Osnabrück à Jérusalem van Hélène Cixous. In het najaar verschijnen vertalingen van Eros the Bittersweet van Anne Carson en Survivance des lucioles van Georges Didi-Huberman. Daarnaast komen de eerste delen uit van een nieuwe serie boeken waarin de auteurs andere levende wezens centraal stellen. Mensen leven te midden van andere levende wezens die niet alleen alomtegenwoordig zijn, maar ook de aarde bewoonbaar maken. Hoe kunnen we omschakelen naar een denken en handelen gebaseerd op onderlinge afhankelijkheid? Die vraag keert terug in het werk van Vinciane Despret, Baptiste Morizot en Estelle Zhong Mengual.