Francis Bacon. Logica van de gewaarwording

'Heb medelijden met het vlees!' Gilles Deleuze

Francis Bacon, logica van de gewaarwording verscheen in 1981, toen Gilles Deleuze en Francis Bacon wereldwijd bekendheid genoten.

Lees meer ›

De geëmancipeerde toeschouwer

'Een geëmancipeerde gemeenschap is een gemeenschap van vertellers en vertalers' Jacques Rancière

Rancière verzet zich tegen de gedachte dat het publiek passief kunst en cultuur aanschouwt.

Lees meer ›

De kunst van kritiek. Adorno in context

De kunst van kritiek brengt teksten bijeen van internationale Adorno-kenners die de vraag naar de actualiteit van radicale cultuurkritiek centraal stellen. Ze zijn gegroepeerd rondom een van de belangrijkste teksten van Adorno zelf, ‘Het essay als vorm’.

Lees meer ›


Recent verschenen