De geëmancipeerde toeschouwer

'Een geëmancipeerde gemeenschap is een gemeenschap van vertellers en vertalers' Jacques Rancière

Rancière verzet zich tegen de gedachte dat het publiek van kunst en cultuur passief het getoonde aanschouwt.

Lees meer ›

Francis Bacon. Logica van de gewaarwording

'Heb medelijden met het vlees!' Gilles Deleuze

Onlangs is de vertaling van Gilles Deleuzes boek over Francis Bacon verschenen, waarnaar halsreikend is uitgekeken.

Lees meer ›

De kunst van kritiek. Adorno in context

'De actualiteit van het essay is die van het anachronisme' Theodor W. Adorno

In ‘De kunst van kritiek’ staat de actualiteit van radicale cultuurkritiek centraal.

Lees meer ›


Recent verschenen