Over Octavo

Octavo publiceert teksten op het snijvlak van cultuur- en kunsttheorie, politiek en filosofie. In de basisserie staan vertalingen van sleutelwerken centraal; parallel daaraan verschijnen bij sommige uitgaven thematische essaybundels die de vertalingen in een bredere context plaatsen. Daarnaast is in 2016 de serie Tegenstellingen gestart, waarin actuele teksten over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen verschijnen.

Octavo is in 2008 opgericht door Solange de Boer. De vormgeving van de boeken en de huisstijl is ontworpen door Atelier Carvalho Bernau. De website is ontwikkeld door Atelier Carvalho Bernau (ontwerp) in samenwerking met Floris Douma (techniek).