Wat is een volk?

Wat is een volk?

Over wie hebben we het wanneer we over ‘het volk’ spreken? En wat is de relatie tussen ‘volk’, ‘volks’ en ‘populisme’? Het woord volk lijkt vandaag de dag het behoud van de bestaande orde te zijn gaan dienen.

Lees meer ›

Francis Bacon. Logica van de gewaarwording

Logica van de gewaarwording

Het boek van Gilles Deleuze over Francis Bacon verscheen in 1981, toen beiden wereldwijd bekendheid genoten. Voor de filosoof Deleuze is Bacon een kunstenaar die ‘prepicturale’ krachten tot uitdrukking wil brengen

Lees meer ›

Oog in oog met Gaia

Oog in oog met Gaia

In Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en antropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. We zijn toegetreden tot het antropoceen.

Lees meer ›


Recent verschenen