Nieuw -  (ISBN: )

Nieuw

Hoe kunnen we ontsnappen aan de tweedeling mens-natuur? Wat betekent natuurbescherming als we de natuur niet langer opvatten als de omgeving die ons omringt, en beseffen dat beschermen voortkomt uit paternalisme?

Lees meer ›

Nieuw -  (ISBN: )

Nieuw

In De goddelijke komedie van Dante verspreidt het grote licht zich in sublieme cirkels in het Paradijs en dwalen de kleine vuurvliegjes in de Hel. De jonge Pier Paolo Pasolini las dit werk secuur.

Lees meer ›

Recent verschenen -  (ISBN: )

Recent verschenen

In de poëzie van Sappho wordt Eros, de Griekse god van het verlangen, verbeeld als een paradox die zich laat omschrijven met het woord ‘bitterzoet’. Anne Carson onderzoekt de verreikende implicaties van deze contradictie.

Lees meer ›


Recent verschenen