Het levende laten opvlammen - Baptiste Morizot  (ISBN: 978-94-90334-36-9)


Het levende laten opvlammen

Baptiste Morizot

basis

Tegenwoordig erkennen we dat de mens afhankelijk is van de biosfeer. Deze bewustwording is heilzaam, maar tegelijk beperkt. De mens wordt niet meer losgezongen van zijn leefomgeving, maar die leefomgeving blijft wel een omgeving, een ‘buiten’: de natuur waar we duurzamer mee moeten omgaan. Baptiste Morizot keert zich tegen de tweedeling mens-natuur en gaat uit van een vervlechting: de biosfeer is een weefsel van het levende waar wij deel van zijn. Niet wij maken de aarde bewoonbaar voor de diverse soorten, dat doen andere levende wezens: bomen, planten, micro-organismen, zee- en bodemfauna, bestuivers... Wij kunnen de wereld bewoonbaarder maken in de zin van comfortabel voor onszelf, maar we kunnen geen wereld maken die leefbaar is voor elke levensvorm.

Hoe kunnen we ontsnappen aan de tweedeling mens-natuur? Wat houdt natuurbescherming in als we ‘het levende’ als eenheid nemen om te beschermen? In een vurig betoog voert Morizot ons naar zijn antwoord: niet als mens iets buiten ons beschermen, maar als levend wezen onze veelsoortige leefomgeving verdedigen en haar levenskracht de ruimte geven – met voorbeelden uit de praktijk laat hij het levende opvlammen.

Baptiste Morizot (1983) is universitair hoofddocent in de filosofie aan de universiteit van Aix-Marseille. In Frankrijk treedt hij regelmatig op in de media en wordt hij beschouwd als een van de veelbelovende jonge filosofen.

€ 24,50

Vertaling: Gertrud Maes

ca. 264 pag. | paperback

18,5 x 11,7 cm

ISBN 978-94-90334-36-9

NUR 730

€ 24,50 | 14 oktober 2022