Tussen verleden en toekomst - Hannah Arendt (ISBN: 9789490334390)


Tussen verleden en toekomst

Hannah Arendt

basisserie

Tussen verleden en toekomst (1968) bevat acht essays van Hannah Arendt.

Oorspronkelijke opzet

Beroemde essays als ‘Wat is autoriteit?’ en ‘Waarheid en politiek’ zijn eerder zelfstandig gepubliceerd, maar de bundel is in ons taalgebied nooit in zijn geheel vertaald. In deze uitgave worden de essays, en de inleiding waarin Arendt de samenhang daartussen toelicht, voor het eerst in de oorspronkelijke opzet in een Nederlandse editie bijeengebracht.

Politiek denken

Waar het in dit boek om draait, is politiek denken zonder terug te vallen op traditionele categorieën. Een opgave waarbij Arendts onderscheid tussen de traditie als een last en het verleden als een kracht van cruciaal belang is. Ze denkt op het snijpunt van de twee dimensies van de menselijke tijd: verleden en toekomst.

Essay als schrijfvorm

De ondertitel van het boek, ‘Acht oefeningen in het politieke denken’, verwijst naar het essay als schrijfvorm. Arendt heeft altijd een sterke voorkeur voor het essay gehad. Dat het daarbij om een ‘proeve’ gaat, sluit goed aan bij haar streven de lezer te laten meedenken. Ze geeft geen voorschriften voor wat te denken, het gaat om de activiteit van het denken: een opvatting vormen over de politieke realiteit in de kloof tussen verleden en toekomst.

Over de auteur

Hannah Arendt (1906-1975) was een Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denker. Haar studies over totalitarisme en revolutie zijn klassiekers in de politieke theorie. Typerend voor haar werk is de voortdurende verbinding van denken en oordelen. Lees meer

€ 29,50

Verschijnt op 21 april 2023
ca. 390 pag. | paperback
ISBN 9789490334390
Basisserie 22
Vertaling: Willem Visser
Inleiding: Jerome Kohn


Gerelateerde uitgaven