Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme


Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme

Theodor W. Adorno

Op 6 april 1967 hield Theodor W. Adorno een voordracht aan de universiteit van Wenen. Naar aanleiding van het succes van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) analyseerde hij hierin de doelen, middelen en tactieken van het nieuwe rechts-radicalisme. Hij vergeleek die stroming met het nazifascisme en probeerde te achterhalen waarom rechts-radicale bewegingen zoveel weerklank vonden, slechts twintig jaar na de oorlog.

De voordracht verscheen deze zomer in Duitsland als zelfstandige uitgave en veroorzaakte een schok: hoe kon de tekst ruim vijftig jaar na dato nog zo actueel klinken? Ook voor de Nederlandse lezer getuigt Adorno's analyse van een verbijsterende actualiteit. Er kunnen parallellen worden getrokken tussen de jaren 1940, 1960 en de huidige opkomst van rechts-radicale bewegingen en partijen.

Theodor W. Adorno (1903-1969) was filosoof en socioloog. Hij wordt tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule gerekend. In 1938 ontvluchtte Adorno nazi-Duitsland en tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in de Verenigde Staten. Na de oorlog publiceerde hij vele werken, waaronder het bekende Dialektik der Aufklärung dat hij samen met Max Horkheimer schreef. Daarnaast manifesteerde Adorno zich als publiek intellectueel met lezingen, essays en bijdragen aan radioprogramma’s.

In de media
Trouw: 'Hoe het Duitse radicaal-rechts van 1967 lijkt op Trump van nu: onderzoekers over Adorno'

€ 10

fragment

Boekpresentatie
3 december 2019: 20:00 uur
De Rode Hoed, Amsterdam
Debat o.l.v. Denker des Vaderlands Daan Roovers met Thijs Lijster en Nikki Sterkenburg

80 pag. | 26 november 2019

ISBN 9789490334277

Essayserie 1

Oorspronkelijke titel: Aspekte des neuen Rechtsradikalismus (Suhrkamp, 2019)

Vertaling: Mark Wildschut

Nawoord: Volker Weiß

b a j

Gerelateerde uitgaven