Zonder richtlijn. Parva aesthetica


Zonder richtlijn. Parva aesthetica

Theodor W. Adorno

Zonder richtlijn is het tweede deel van een reeks essaybundels over cultuurkritiek en maatschappij die door Adorno zelf is samengesteld.

In deze 'kleine esthetica', zoals de ondertitel luidt, weigert Adorno richtlijnen te formuleren omdat hij zich afvraagt of een algemene esthetica wel recht kan doen aan het individuele kunstwerk. Volgens Adorno kan dat alleen door vanuit verschillende invalshoeken over kunst en cultuur te schrijven. Zonder richtlijn bevat spraakmakende essays over kunstsociologie, de cultuurindustrie, naast meer persoonlijke herinneringen aan Charlie Chaplin en Wolfgang Steinecke. Bovendien wisselt Adorno verhandelingen over esthetiek af met aantekeningen over Wenen, Amorbach en Sils Maria, waarmee hij het esthetische in de kunst plaatst tegenover de schoonheid in natuur en cultuur. Met deze uiteenlopende perspectieven biedt Adorno tegenwicht aan de steeds terugkerende tendens om kunst en cultuur tot het algemeen erkende te reduceren.

Theodor W. Adorno (1903-1969) studeerde in Frankfurt filosofie, sociologie, psychologie en muziekwetenschap. Tijdens zijn studietijd raakte hij bevriend met Max Horkheimer en Walter Benjamin. Met hen wordt Adorno tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule gerekend.

recensie De Leeswolf

Adorno en taal

€ 17,50

204 pag. | september 2012

ISBN: 978-94-90334-00-0

Basisserie 7

Oorspronkelijke uitgave: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica (Suhrkamp, 1967/1977)

Vertaald door Mark Wildschut | nawoord Ruth Sonderegger

Inhoud

Fragment


Gepubliceerd met steun van het Goethe Institut München en Stichting De Zaaier, Utrecht

b a j

Gerelateerde uitgaven


Gerelateerde artikelen