Francis Bacon. Logica van de gewaarwording

Gilles Deleuze

Francis Bacon, logica van de gewaarwording verscheen in 1981, toen Gilles Deleuze en Francis Bacon wereldwijd bekendheid genoten. Voor de filosoof Deleuze is Bacon een kunstenaar die ‘prepicturale’ krachten tot uitdrukking wil brengen, een schilder van gewaarwordingen. In zeventien hoofdstukken gaat hij de confrontatie aan met het werk van Bacon door telkens een techniek of stijlelement gedetailleerd in kaart te brengen. Deze afzonderlijke analyses grijpen steeds meer in elkaar en komen uiteindelijk samen in een reflectie op Bacons werk als geheel. De concepten die Deleuze gaandeweg introduceert, geven niet alleen inzicht in de schilderkunst van Francis Bacon, maar vormen ook een onmisbare schakel in Deleuzes filosofische ontwikkeling.

Gilles Deleuze (1925-1995) schreef samen met Félix Guattari L’Anti-Oedipe (1972) en Mille Plateaux (1980). Vanaf de jaren 1980 richtte hij zijn aandacht steeds meer op beeldende kunst, muziek, film en literatuur.

Video's

Marlene Dumas over Francis Bacon
Fragments Of A Portrait - interview by David Sylvester

€ 20,50

216 pag. met afbn. | maart 2015

ISBN 9789490334086

Basisserie 11

Oorspronkelijke uitgave: Francis Bacon, Logique de la sensation (Seuil, 2002 [1981])

Vertaald door Walter van der Star | nawoord Sjoerd van Tuinen

Gepubliceerd met steun van het Franse Ministerie van Cultuur, Centre national du livre. Speciale dank aan Marlene Dumas.Gerelateerde artikelen