Deleuze op Brainwash Festival

24 oktober 2015

Op 24 oktober 2015 vindt de tweede editie van het Brainwash Festival plaats. Twee onderdelen van het programma zijn gewijd aan de bij Octavo verschenen boeken van Gilles Deleuze.
Francis Bacon. Logica van de gewaarwording
vormt het uitgangspunt voor 'Deleuze en de kunsten'. Arjen Kleinherenbrink laat zien wat kunst ons volgens Deleuze aan filosofisch inzicht kan bieden en gaat in op de relatie die Deleuze keer op keer legt met het theater van Artaud en 'het lichaam zonder organen'. Sjoerd van Tuinen spreekt met Marlene Dumas over de invloed van Bacon op haar eigen werk en het onderscheid dat Deleuze maakt tussen figuratieve en niet-figuratieve kunst.
'Deleuze en de literatuur' is georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van Kritisch en klinisch. Deleuze ziet literatuur als een ‘vorm van gezondheid’, maar wat bedoelt hij daar precies mee? Sarah Posman plaatst Deleuzes visie op literatuur lijnrecht tegenover de hedendaagse obsessie met gezond leven en het managen van onze drukke levens; Deleuzes boek is geen pakketje levenswijsheid maar laat zien wat literatuur werkelijk vermag. Dirk van Weelden geeft aan wat het werk van Deleuze voor een schrijver kan betekenen, wat diens filosofie oplevert en wat er soms link aan is. Hoe geaccepteerd is het om in Nederland filosofen, en in het bijzonder Deleuze, in het openbaar als inspiratiebron te noemen?

Brainwash Festival: 24 oktober 2015, 13:00-01:00 uur, diverse locaties in en rondom de Nes, Amsterdam
Deleuze en de literatuur: Perdu, Kloveniersburgwal 86, 13:30 - 14:10 uur
Deleuze en de kunsten: Frascati, Nes 63, 17:30 - 18:10 uur
kaartverkoop: zie www.brainwashfestival.nl


Gerelateerde uitgaven