Badiou: boekpresentatie

Badiou: boekpresentatie

14 oktober 2012

Sinds het begin van de nieuwe eeuw heeft de kunst onmiskenbaar een politieke draai gemaakt. Van Occupy tot Pussy Riot: kunstenaars laten hun politieke stem horen. Ook in Nederland woedt het debat over de politieke betekenis van hedendaagse kunst in alle hevigheid, hier en daar geholpen door het kabinetsbeleid. De vraag naar wat die politieke betekenis precies inhoudt blijkt echter allerminst een eenduidig antwoord te krijgen. Enerzijds worden oude bekenden van stal gehaald, zoals het beroep op de 'autonomie' van de kunst. Anderzijds, wordt de kunst ingezet als directe interventie in de politieke praktijk. De Franse filosoof Alain Badiou biedt een interessante uitweg uit de impasses en clichés die het debat vandaag bepalen. Badiou's pleidooi voor een nieuwe radicaal-emancipatoire politiek – voor een nieuwe idee van het communisme – biedt de mogelijkheid om op een andere manier na te denken over de verhouding tussen kunst en politiek.

Tijdens de boekpresentatie van Alain Badiou. Inesthetiek: filosofie, kunst, politiek, samengesteld door Joost de Bloois en Ernst van den Hemel, zal een drietal thema’s als leidraad dienen. Waarheid: Badiou is omstreden vanwege zijn stelling dat de kunst waarheid voortbrengt en dat juist daarin haar politieke betekenis gelegen kan zijn. In een inleiding presenteren cultuurtheoretici Joost de Bloois en Ernst van den Hemel de basisbegrippen van Badiou’s kunstfilosofie, waarna in een gesprek met Bram Ieven de theorie van Badiou wordt afgezet tegen die van andere denkers in de contemporaine filosofie. Medeplichtigheid: de nadruk op waarheid houdt niet in dat Badiou in zijn denken over kunst de terugtrekking in een ivoren toren bepleit. Een waarheid circuleert, verandert de wereld. Wat is het verschil tussen medeplichtigheid en interactie? Een gesprek met Vincent van Gerven Oei. Gelijkheid en gemeenschap: in een gesprek met componist, dichter en essayist Samuel Vriezen wordt aan de hand van het werk van Badiou en een bespreking van een aantal kunstwerken onderzocht op welke wijze kunst een radicaal egalitaire gemeenschap vormgeeft.

datum: 14 oktober 2012; aanvang: 14:00 uur
plaats: De Appel, Prins Hendrikkade 142, Amsterdam
De boekpresentatie vindt plaats binnen het festival Stem terug, georganiseerd door De Appel en Frascati


Gerelateerde uitgaven