Lockdownlessen van Bruno Latour

Lockdownlessen van Bruno Latour

11 januari 2021

Het vervolg op het succesvolle boek Waar kunnen we landen? verschijnt voorjaar 2021 onder de titel: Waar ben ik? Lockdownlessen voor aardbewoners. Volgens Bruno Latour zullen we lessen moeten trekken uit de lockdown, want de huidige gezondheidscrisis is nauw verbonden met de klimaatcrisis. Die laatste zal ons op nog grotere schaal met vergelijkbare problemen confronteren. Wel is er een verschil: niet een virus, maar de mens zelf is de oorzaak. Wij zullen moeten ‘landen’ in het besef dat we leven in een ecosysteem waarin we rekening hebben te houden met niet-menselijke entiteiten, en waarin ‘vooruitgang’ niet langer het leidende principe kan zijn. De vraag hoe we ons een dergelijke wereld moeten voorstellen, beantwoordt Latour in Waar ben ik?