Regeren door onzekerheid

Regeren door onzekerheid

19 oktober 2016

Ter gelegenheid van het verschijnen van Het regeren van precairen vinden op 19 oktober 2016 een workshop en een rondetafelgesprek plaats.

Rondetafelgesprek

Locatie: SPUI25
Aanvang: 20:00
Voertaal: Engels
Toegang: gratis, aanmelden via SPUI25

Voor uiteenlopende groepen in de samenleving is precair zijn – verregaande bestaansonzekerheid – een realiteit. Volgens de Duitse filosofe Isabell Lorey is deze onzekerheid een regime geworden: een allesoverheersende manier van geregeerd worden en onszelf regeren. Haar stelling in Het regeren van precairen is dat het proces van precarisering niet alleen bedreiging en gevaar impliceert, maar ook nieuwe perspectieven op leven en werk biedt. Tijdens de boekpresentatie brengen we theorie en praktijk bij elkaar en gaat Isabell Lorey in gesprek met Robin Celikates en We Are Here Cooperative over achtergrond en realiteit van precaire omstandigheden. De avond wordt geleid door Pieter Pekelharing.

Over de sprekers


Isabell Lorey
is politiek filosofe. Zij is verbonden aan het European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp) en doceert politieke theorie aan de Universiteit van Kassel.

Robin Celikates is Associate Professor politieke en sociale filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij tevens leiding geeft aan het onderzoeksproject Transformations of Civil Disobedience.

We Are Here Cooperative organiseert samenwerkingen tussen kunstenaars, ontwerpers, academici en vluchtelingen, teneinde vluchtelingen een podium te geven en zichtbaar te maken voor de samenleving.

Pieter Pekelharing was docent sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en werd regelmatig door studenten uitverkozen tot Docent van het Jaar. Hij schreef onlangs samen met John Huige en Joost Smiers het boek De macht van de mega-onderneming. Naar een rechtvaardige internationale economie.

Het programma en de publicatie zijn mede mogelijk gemaakt door het Goethe-Institut, Amsterdam.

Workshop

Locatie: OT301, tweede verdieping
Aanvang: 16:30, zaal open: 16:00
Voertaal: Engels
Toegang: gratis, aanmelden op info@octavopublicaties.nl

Octavo nodigt activisten, denkers en geïnteresseerden uit om deel te nemen aan een workshop met Isabell Lorey. In Het regeren van precairen laat zij zien hoe collectieve organisatie en verzet de afgelopen jaren een nieuwe vorm hebben gekregen. Zij verwijst daarbij onder meer naar de antibezuinigingsprotesten in Spanje en de praktijk van het activistische collectief Precarias a la Deriva (‘Precaire arbeidsters op drift’) dat dwars door de samenleving heen nieuwe netwerken van zorg en politieke betrokkenheid heeft gecreëerd. In deze workshop zullen we ons richten op het thema wonen. Voor meer informatie zie https://www.facebook.com/Octavo-publicaties-197570...


Foto Isabell Lorey: Helmut Winterfeld


Gerelateerde uitgaven