Het regeren van precairen

Isabell Lorey

tegenstellingen

In haar werk Het regeren van precairen laat Isabell Loray zien hoe neoliberale machthebbers precarisering als regeerinstrument gebruiken om een wig te creëren tussen 'wij' en 'zij'.

Onzekerheid

Alle met precair verbonden begrippen verwijzen naar situaties die kwetsbaar maken en onzekerheid of gevaar met zich meebrengen. De fundamentele onzekerheid over inkomen en levensonderhoud – een realiteit voor uiteenlopende groepen in de samenleving – is onder invloed van het neoliberalisme een regime geworden: een allesoverheersende manier van hoe we geregeerd worden en onszelf regeren.

Nieuwe perspectieven

Isabell Lorey laat zien dat precarisering niet alleen onzekerheid impliceert. Deze conditie opent ook nieuwe perspectieven op leven en werken.

In de media

De Nederlandse Boekengids en De Fusie, essay door Harm Hendrik ten Napel: 'Het kunstenaarsprecariaat' (online)
Antipode, recensie door Mara Ferreri: 'A welcome short companion to critical debates on precarity, precariousness and precarization' (pdf)

Over de auteur

Isabell Lorey (1964) is hoogleraar queerstudies in de kunst en wetenschap aan de Kunsthochschule für Medien in Keulen. Daarnaast is ze verbonden aan het European Institute for Progressive Cultural Policies. Lees meer

Over de serie

De serie Tegenstellingen is gericht op politieke theorie en alternatieve vormen van politiek. In de publicaties staan de begrippen democratie, emancipatie en gemeenschap centraal.

€ 17

144 pag. | oktober 2016
ISBN 978990334192
Tegenstellingen 1
Vertaling: Marten de Vries
Voorwoord: Judith Butler

Oorspronkelijke titel: Die Regierung der Prekären (Turia+Kant, 2012)

Gepubliceerd met steun van het Goethe-Institut


Gerelateerde uitgaven


Gerelateerde artikelen