Wat is een volk?

Alain Badiou, Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière

tegenstellingen

Over wie hebben we het wanneer we over ‘het volk’ spreken? En wat is de relatie tussen ‘volk’, ‘volks’ en ‘populisme’? De auteurs benaderen die vragen vanuit diverse invalshoeken.

Verschuiving

De betekenis van het woord volk lijkt zodanig te zijn verschoven, dat dit woord het behoud van de bestaande orde is gaan dienen. De hier bijeengebrachte teksten laten zien op welke manier het begrip volk aan de kant van de emancipatie verankerd blijft.

'Het volk' bestaat niet

Alain Badiou en Pierre Bourdieu onderzoeken de uiteenlopende contexten waarin de termen volk, volks en populair worden gebruikt. Judith Butler plaatst het spreken of demonstreren in naam van ‘wij het volk’ in een breder perspectief. Georges Didi-Huberman vraagt zich af wanneer de representatie van een volk in woorden of beelden ook ‘tastbaar maken’ inhoudt. Jacques Rancière analyseert het populisme.
De auteurs hebben gemeen dat ze een vereenvoudiging van het begrip volk verwerpen. 'Het volk’ bestaat niet, er zijn slechts ‘volken’.

In de media

Verso, interview met Judith Butler: 'Trump, fascism, and the construction of "the people"' (online)

Over de serie

De serie Tegenstellingen is gericht op politieke theorie en alternatieve vormen van politiek. In de publicaties staan de begrippen democratie, emancipatie en gemeenschap centraal.

€ 18

120 pag. | april 2017
ISBN 9789490334161
Tegenstellingen 2
Vertaling: Joost Beerten

Oorspronkelijke titel: Qu'est-ce qu'un peuple? (La fabrique, 2013)

Gepubliceerd met steun van Stichting Democratie & Media


Gerelateerde uitgaven