Workshop Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit

Workshop Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit

15 juni 2017

Octavo nodigt studenten en geïnteresseerden uit om op 15 juni deel te nemen aan een workshop rondom het boek Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit van de Oostenrijkse filosoof Gerald Raunig.

Datum en tijd: 15 juni 2017, 16:00 uur
Locatie: het plein achter Perdu (Oudemanhuispoort, Amsterdam)
Aanmelding: via info@octavopublicaties.nl
Kosten: 10 euro (incl. Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit)
Voertaal: Nederlands/Engels, afhankelijk van de deelnemers

Op 5 en 6 oktober zal Gerald Raunig in Amsterdam en Eindhoven zijn voor bijeenkomsten naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van zijn boek. In de aanloop naar deze bijeenkomsten organiseert Octavo in juni en september een serie workshops in samenwerking met universiteiten en hogescholen.

De eerste workshop vindt op 15 juni op het terrein van de Universiteit van Amsterdam plaats. Aan de hand van Raunigs veelzijdige tekst willen we een open en kritische blik werpen op zowel de structuren van 'de UvA' als de vormen van verzet daartegen in en rond het Maagdenhuis in 2015. Stellingen van Sruti Bala, Tashina Blom, Joost de Bloois en Josef Früchtl dienen als aanzet tot een discussie met de deelnemers onder leiding van Christiaan Roodenburg.

In Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit verkent Gerald Raunig de toekomst van de universiteit binnen de kenniseconomie. Volgens Raunig kan en moet de universiteit meer zijn dan een instelling voor kennisproductie ten behoeve van het cognitief kapitalisme; ze is ook een plaats van verdichting, een ruimte voor sociale strijd en verzet, net zoals de klassieke fabriek dat was. Met verwijzing naar Kafka's verhaal over Josefine en het muizenvolk beschrijft Raunig dit verzet als tijdelijke concentraties waarin niet naar een nieuwe dominante orde wordt gezocht, maar naar nieuwe politieke en sociale verhoudingen die een zekere openheid bewaren; het gaat erom te blijven zoeken naar het hoe en waar van nieuwe ruimtes binnen en buiten de bestaande orde.

De ‘competente rebellen’ die de UvA zegt te produceren, maakten die titel in 2015 op eigen wijze waar. Maar wat is twee jaar na dato het effect van de protesten en wat kan het muizenvolk van Kafka ons leren over alledaagse, langdurige vormen van verzet? Deze en andere vragen vormen de leidraad voor de stellingen en discussie naar aanleiding van Fabrieken van kennis, Industrieën van creativiteit – ze geven de mogelijkheid om in de open lucht ‘de ruimte licht te raken en glad te strijken’.

Voor interessante besprekingen van het boek, zie het artikel van Eke Rebergen op onderwijsfilosofie.nl en de recensie van Ewa Majewska op e-flux

Over de sprekers

Sruti Bala is als universitair docent verbonden aan de opleiding Theatre Studies van de Universiteit van Amsterdam
Tashina Blom
is RMA-student Cultural Analysis en Research Assistant aan de Universiteit van Amsterdam
Joost de Bloois is filosoof en als universitair docent verbonden aan de faculteit Cultural Analysis en Comparative Literature van de Universiteit van Amsterdam
Josef Früchtl is filosoof en als professor verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam
Christiaan Roodenburg is MA-student filosofie aan de UvA