Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

Friedrich Schiller

basisserie

Brieven over de esthetische opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste filosofische werken van de vroege Duitse romantiek.

Inspiratiebron

In bevlogen bewoordingen zet Schiller uiteen waarom hij geen heil meer verwacht van de politiek en alleen het niet-politieke middel van de kunst in staat acht de maatschappij te humaniseren. Het ‘spel’ van de kunst zou de mens pas echt vrij maken. Met deze verhandeling heeft Schiller de basis gelegd voor het debat over kunst en politiek. Zijn visie is een inspiratiebron geweest voor onder andere Johan Huizinga, Jürgen Habermas en Jacques Rancière.

In de media

• De Leeswolf, recensie door Dominiek Hoens: 'Leren spelen in de kunst' (pdf)
• Humanistische Canon, over het werk van Von Schiller: 'Friedrich von Schiller, Brieven over de esthetische opvoeding van de mens' (online)

Over de auteur

Friedrich Schiller (1759-1805) was een van de belangrijkste dichters en dramaturgen van Duitsland. Hij publiceerde in 1795 in zijn tijdschrift Die Horen de correspondentie die hij met hertog Von Augustenburg voerde over de esthetische opvoeding van de mens. Lees meer

€ 15

144 pag. | derde druk verschijnt 19 mei 2023
ISBN 9789490334024
Basisserie 1
Vertaling en nawoord: Aart J. Leemhuis

Oorspronkelijke titel: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795)


Gerelateerde uitgaven


Gerelateerde artikelen