Brieven over de esthetische opvoeding van de mens

Friedrich Schiller

Brieven over de esthetische opvoeding van de mens behoort tot de belangrijkste filosofische werken van de vroege Duitse romantiek. In bevlogen bewoordingen zet Schiller uiteen waarom hij geen heil meer verwacht van de politiek en alleen het niet-politieke middel van de kunst in staat acht de maatschappij te humaniseren. Het ‘spel’ van de kunst zou de mens pas echt vrij maken. Met deze verhandeling heeft Schiller de basis gelegd voor het debat over kunst en politiek. Zijn visie is een inspiratiebron geweest voor o.a. Johan Huizinga, Jürgen Habermas en Jacques Rancière.

Friedrich Schiller (1759-1805) publiceerde in 1795 in zijn tijdschrift Die Horen de correspondentie die hij met hertog Von Augustenburg voerde over de esthetische opvoeding van de mens. De speltheorie die hij hierin ontwikkelt, is het voorspel van de romantische revolutie rond 1800.

In de media

De Leeswolf: 'Leren spelen in de kunst'
Humanistische Canon: 'Friedrich von Schiller, Brieven over de esthetische opvoeding van de mens'

€ 13

144 pag. | tweede druk 2017

ISBN 9789490334024

Basisserie 1

Oorspronkelijke uitgave: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (1795)

Vertaling en nawoord Aart J. LeemhuisGerelateerde artikelen