Het ontmantelen van de demos

Wendy Brown

basisserie

Het neoliberalisme is een denktrant die niet alleen alle aspecten van het bestaan in economische termen uitdrukt, maar ook leidt tot de ontmanteling van de basiselementen van de democratie. Tot in detail laat Wendy Brown zien wat de neoliberale logica betekent voor cultuur, onderwijs, rechtspraak en manieren van besturen. De demos desintegreert in stukjes menselijk kapitaal.

Strijd en verbeelding

Democratie is, ook in het Westen, geen vanzelfsprekende bestuursvorm, maar de homo politicus heeft nog niet definitief plaatsgemaakt voor de homo economicus. Democratie in de eenentwintigste eeuw, stelt Wendy Brown, vraagt om politieke verbeelding en strijd.

Over de auteur

Wendy Brown (1955) is hoogleraar politicologie aan de University of California, Berkeley. Zij richt zich in haar werk vooral op politieke en feministische theorie. Lees meer

€ 24,50

Gratis verzending in NL
324 pag. | 10 december 2018
ISBN 9789490334222
Basisserie 17
Vertaling: Daan Pieters

Oorspronkelijke titel: Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution (Zone Books, 2015)Gerelateerde uitgaven