Het ontmantelen van de demos


Het ontmantelen van de demos

Wendy Brown

Het neoliberalisme heeft niet alleen ingrijpende gevolgen voor de economie, het maakt de hele samenleving ondergeschikt aan economische principes. Tot in detail laat Wendy Brown zien op welke wijze de moeizaam opgebouwde volksgemeenschap (de demos) en haar democratische instellingen worden ontbonden door neoliberale politieke praktijken en wetgeving.

Met verwijzing naar Michel Foucaults De geboorte van de biopolitiek (1979) maakt Brown duidelijk hoe de democratie wordt uitgehold en wat de neoliberale logica betekent voor onderwijs, cultuur, rechtspraak en manieren van besturen. Maar de ‘homo politicus’ is nog niet definitief veranderd in een ‘homo economicus’. Voor Wendy Brown is democratie in de eenentwintigste eeuw een regeringsvorm die vraagt om politieke verbeelding. Zij is, ook in het Westen, niet meer een vanzelfsprekende vorm van besturen, maar een regeringsvorm waarvoor men moet strijden en die opnieuw moet worden overdacht.

Wendy Brown is professor in de politicologie aan de University of California, Berkeley. Haar werk richt zich met name op de politieke en feministische theorie, wat resulteerde in publicaties als Manhood and Politics: A Feminist Reading in Political Thought (1988), States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity (1995), Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire (2006) en Walled States, Waning Sovereignty (2010).

€ 24,50

324 pag. | 14 november 2018

ISBN 978-94-90334-22-2

Oorspronkelijke titel: Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution (Zone Books, 2015)

Vertaling: Daan Pieterse


b a j