Het ontmantelen van de demos

Wendy Brown

Het neoliberalisme is een denktrant die niet alleen alle aspecten van het bestaan in economische termen uitdrukt, maar ook leidt tot de ontmanteling van de basiselementen van de democratie. Tot in detail laat Wendy Brown zien wat de neoliberale logica betekent voor cultuur, onderwijs, rechtspraak en manieren van besturen. De demos desintegreert in stukjes menselijk kapitaal.

Democratie is, ook in het Westen, geen vanzelfsprekende bestuursvorm, maar de homo politicus heeft nog niet definitief plaatsgemaakt voor de homo economicus. Democratie in de eenentwintigste eeuw, stelt Wendy Brown, vraagt om politieke verbeelding en strijd.

Wendy Brown is hoogleraar politicologie aan de University of California, Berkeley. Zij richt zich in haar werk vooral op politieke en feministische theorie, wat resulteerde in publicaties als Manhood and Politics. A Feminist Reading in Political Theory (1988), States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity (1995), Regulating Aversion. Tolerance in the Age of Identity and Empire (2006), Walled States, Waning Sovereignty (2010) en Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution (2015).

€ 24,50

324 pag. | 10 december 2018
ISBN 9789490334222
Basisserie 17
Vertaling: Daan Pieters

Oorspronkelijke titel: Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution (Zone Books, 2015)